Το Ίδιον Θέλημα και η Υπακοή – Διδαχές από τόν Αθωνα

Οι αναγνώσεις των βίων δύο κορυφαίων Πατέρων, του Αγίου Παχωμίου και του Μεγάλου Ευθυμίου, μας δίδουν αφορμή να σχολιάσωμε θέματα πού αφορούν το πρακτικό μας καθήκον. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Άγιο Όρος έχει σχέσι με τον Άγιο Ευθύμιο και γενικά με τους αγιοσαββίτες μοναχούς. Από αυτούς παρέλαβε η μονή Στουδίου το τυπικό…

Περί αναστάσεως νεκρών – Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Αργά βαδίζει ο Χριστός Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Περί αναστάσεως νεκρών Γιά τούς φοβισμένους άπο τό θάνατο καί άπαράκλητους άπό τή ζωή Δέν θά σέ δοξάζουν οί νεκροί. Κύριε, ούτε όλοι όσοι κατεβαίνουν στόν  ‘Άδη. Άλλά έμεϊς οί ζώντες θά ευλογούμε τόν Κύριο άπό τώρα καί έως τούς αιώνες. Ψαλμός 113,25-26 Εφόσον ή πεποίθηση στην αθανασία…

Περί της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού – Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης Περί της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού Έλεγεν ο Γέρων: «Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού “σύνεσιν εν πάσι”, τί και πώς πρέπει να πράξης ή να είπης» Άλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού.Η εκζήτησις…

Περί Λογισμών – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Κεφάλαιον ΣΤ΄ Όπως οί λεγόμενοι Θεωρητικοί ’Ιατροί δέν γνωρίζουν μόνο νά θεραπεύουν τίς έξωτερικές καί φαινόμενες πληγές τού σώματος, άλλά διά μέσου τού σφυγμού γνωρίζουν καί τίς έσωτερικές καί άόρατες άσθένειες τής καρδίας, τών σπλάγχνων καί τής άλλης άφανούς οικονομίας τού άνθρωπίνου σώματος καί έτσι τίς θεραπεύουν· έτσι καί έσύ, ώ Πνευματικέ, δέν άρκεί μόνο…

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὴν οἰκογένεια – ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ «Ἂν κανεὶς ἀγαπήση τὸν Θεό, ἂν ἀναγνωρίση τὴν μεγάλη Του θυσία καὶ τὶς εὐεργεσίες Του καὶ στρυμώξη τὸν ἑαυτό του μὲ διάκριση στὴν μίμηση τῶν Ἁγίων, γρήγορα ἁγιάζει· φθάνει νὰ ταπεινώνεται, νὰ συναισθάνεται τὴν ἀθλιότητά του καὶ τὴν μεγάλη του ἀχαριστία πρὸς τὸν Θεό». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὴν…

Εξομολόγηση – Μετάνοια – Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης Εξομολόγηση – Μετάνοια Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι, άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ, γιατί δεν εξομολογείσαι. Αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες; Στον πνευματικό. Έπεσες; Στον πνευματικό, όλα στον πνευματικό. Και η οσία Μαρία, πρώτα εξομολογήθηκε. Στη γειτονιά μας ήτανε κάποιος Κύπριος και είχε έναν υποτακτικό, ο οποίος τους γονείς…

Η Παναγία είναι η ελπίδα των απελπισμένων – Φώτης Κόντογλου

Φώτης Κόντογλου Σήμερα γιορτάζουμε την ένδοξη Κοίμηση της Παναγίας. Σ’ αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια χτυπούνε οι καμπάνες και ψέλνουνε οι ψαλτάδες. Τα πιο πολλά είναι στης Παναγίας τ’ όνομα και πανηγυρίζουνε σήμερα την Κοίμηση της Θεοτόκου. Μα αυτή δεν είναι γιορτή θανάτου, είναι γιορτή χαράς και θρίαμβος, γιατί αυτή που κοιμήθηκε είναι η Μητέρα της…

Η προς τον Θεόν αγάπη – Τό Γεροντικόν

Σταλαγματιές απο τήν Πατερική Σοφία Τό Γεροντικόν Κεφάλαιον Α΄ Η προς τον Θεόν αγάπη ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ‘τόν Θεόν έλεγε στους μαθητές του ό Καθηγητής τής έρημου Μέγας ’Αντώνιος, διότι τόν άγαπώ. Ή τελεία άγάπη «έξω βάλλει τόν φόβον». Ο ΑΒΒΑΣ Άμμούν ό Νιτριώτης έπεσκέφθη κάποτε τόν Μέγαν ’Αντώνιον καί έπειδή είχε μαζί του φιλική οικειότητα…

Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Ανάσταση

Ας εορτάσουμε την εορτή αυτή τη μεγίστη και λαμπρά, κατά την οποία ανέστη ο Κύριος. Κι ας την εορτάσουμε με φαιδρότητα μαζί και θεοσέβεια. Ανέστη ο Κύριος και ανέστησε μαζί του και την οικουμένη. Αμάρτησε ο Αδάμ και πέθανε. Ο Χριστός δεν αμάρτησε, αλλά πέθανε. Και ανέστη κατόπιν, σπάζοντας του θανάτου τα δεσμά. Πρωτοφανές και…

Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι (21 Μαΐου)

Ὡς κοινὸν εἶχον γῆς Βασιλεῖς τὸ στέφος, Ἔχουσι κοινὸν καὶ τὸ τοῦ πόλου στέφος.Ξύνθανε μητέρι εἰκάδι πρώτῃ Κωνσταντῖνος. Βιογραφία Ως γενέτειρα πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται τόσο η Ταρσός της Κιλικίας όσο και το Δρέπανο της Βιθυνίας. Ωστόσο η άποψη που επικρατεί φέρει τον Μέγα Κωνσταντίνο να έχει γεννηθεί στη Ναϊσό της Άνω Μοισίας (σημερινή Νις της…