Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σαμψὼν τοῦ Ξενοδόχου.

Τῌ  ΚΖ’  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019. ΠΕΜΠΤΗ.  Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σαμψὼν τοῦ Ξενοδόχου. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ,…

Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κύρου καὶ Ἰωάννου

Τῌ  ΚΗ’  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.  Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κύρου καὶ Ἰωάννου. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε,…

Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Τῌ  ΚΘ’  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019 ΣΑΒΒΑΤΟ.  Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ     Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε,…

Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ’. Ἦχος αʹ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τῌ  Λ’  ΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019 ΚΥΡΙΑΚΗ  Β’.  Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ’.  Ἦχος αʹ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε,…

Προσκυνηματική εκδρομή περιηγήσεως Αγίου Όρους

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 8 π.μ. Αναχώρηση από τον Ιερό Ναό με προορισμό την Ουρανούπολη. Άφιξη πρωινό καφέ. 10:0 π.μ. Επιβίβαση σε τουριστικό πλοίο για κρουαζιέρα περιηγήσεως Αγίου Όρους. Ξενάγηση των Ιερών Μονών και προσκύνηση Ιερών Λειψάνων. Το μεσημέρι επιστροφή…

Χορωδιακή Εκδήλωση Κυριακή 14 Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «πορεία προς την Ανάσταση» Κυριακή 14 Απριλίου 2019 Έναρξη 19.00 μ.μ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Θέρμης. Με τιμή πρωτοπ. Κωνσταντίνος Σαμανίδης Είσοδος Ελεύθερη Χορωδία Χοράρχης Αθανάσιος Τσέτος   Χορωδοί   Δεξιός Αγίου Νικολάου Θέρμης   Τιμόθεος Diwema Δεξιός Παναγίας Μηχανιώνας Βασίλειος Ταγαρόπουλος Δεξιός Αγ. Παύλου Καλαμαριάς…