Αγιασμοί Σχολείων Θέρμης

ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 Τετάρτη 11 Σεπτεμβριου Νηπιαγωγείο Α΄ – τηλ. 2310 461.991 – 08:30 Νηπιαγωγείο Β΄ – τηλ. 2310 465.704 – 11:00 Νηπιαγωγείο Γ΄ – τηλ. 2310 466.066 – 10:30 Νηπιαγωγείο Δ΄ – τηλ. 2310 465.289 – 10:00 Νηπιαγωγείο Ε΄ – τηλ. 2310 471.142 – 10:30 Νηπιαγωγείο ΣΤ΄- τηλ. 2310 365.970 – 10:00…