ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τρίτη  11  Σεπτεμβριου   Νηπιαγωγείο Α΄  – τηλ.  2310 461.991 – 11:30   Νηπιαγωγείο Β΄   – τηλ.  2310 465.704 – 11:00  Νηπιαγωγείο Γ΄   – τηλ.  2310 466.066 – 10:30  Νηπιαγωγείο Δ΄   – τηλ.  2310 465.289 – 09:30 Νηπιαγωγείο Ε΄   – τηλ.  2310 471.142 – 10:30 Νηπιαγωγείο ΣΤ΄- τηλ.  2310 365.970 – 10:00 Ειδικό Σχολείο …………………………….11.30  …